1. Neem contact op met uw (huis)arts

Bespreek met uw behandelend specialist of huisarts dat u een second opinion wilt aanvragen bij een andere arts. Als de huisarts de aanvraag doet, kan het een nadeel zijn dat deze soms niet over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor de second opinion.

2. Informeer uw zorgverzekeraar over de second opinion

Check met uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed. De vergoeding is afhankelijk van het soort zorgverzekering dat u heeft afgesloten. Daarom is het verstandig om voordat u een tweede mening aanvraagt, eerst te informeren welke voorwaarden uw verzekeraar stelt.

3. Vraag uw medisch dossier op en maak een afspraak bij De Handpoli van Bergman Clinics

In de verwijsbrief moet de specialist of huisarts die u doorverwijst, helder formuleren waarover u een second opinion wilt hebben (welke vraag u wilt bespreken, of waarover u advies wilt hebben). Het is tevens van essentieel belang dat alle relevante medische gegevens meegestuurd/meegenomen worden.

4. De second opinion wordt door de tweede specialist beoordeeld

U bespreekt met de tweede specialist dat u twijfelt over de gestelde diagnose, voorgestelde of uitgevoerde behandeling/operatie of dat het niet gelukt is om een diagnose samen te stellen. Een second opinion geeft soms nieuwe mogelijkheden voor behandeling of kan een bevestiging zijn waardoor u makkelijker een keuze kunt maken voor een behandeling. In veel gevallen moet u na een second opinion opnieuw afwegingen maken.

5. Bespreek het advies

De uitkomst van de second opinion is hetzelfde als het eerste advies.
Als u voor de tweede maal hetzelfde advies krijgt, kan het een bevestiging zijn van het eerste advies, of een geruststelling. Echter, in sommige gevallen kan ook de tweede arts daarmee geen oplossing voor uw probleem bieden.