window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DHVXNEP2K6');

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2021-04-08T14:10:29+00:00
Hoe verloopt het intakegesprek?2021-02-15T13:19:18+00:00

U kunt uw eerste gesprek bij De Handpoli alvast voorbereiden door bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven.

Bij het intakegesprek nemen wij uitgebreid de tijd om naar uw klachten te luisteren en onderzoeken we de hand of pols. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens beoordelen we of er aanvullend onderzoek nodig is. Indien mogelijk, voeren we aanvullend onderzoek direct uit.

Op basis van dit gesprek stellen wij een behandelplan op. Een behandelplan kan ‘niet operatief’ of ‘operatief’ zijn. Indien u ouder bent dan 75jr vindt een operatie alleen plaats na in overleg met de anesthesioloog.

Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek?
Geldige verzekeringspapieren. – Een legitimatiebewijs (paspoort, id kaart, of rijbewijs of vreemdelingendocument)

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht de identiteit van haar cliënten te controleren. Afhankelijk van uw afspraak kan het zijn dat u nog extra informatie mee moet nemen. Mocht dit zo zijn krijgt u deze vooraf toegestuurd in de afspraakbevestiging.

Aanvullend onderzoek
Röntgenonderzoek kunnen wij direct uitvoeren. Voor verder aanvullend onderzoek, zoals echo en MRI-onderzoek, plannen we een afspraak met u in. Dit vindt meestal plaats op korte termijn.

Waarom heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?2021-02-15T13:16:11+00:00

In verband met de vergoeding van uw behandeling heeft u vooraf een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Niet alle behandelingen worden vergoed door uw verzekeraar. Wilt u een afspraak maken voor een behandeling die niet vergoed wordt vul dan het formulier in.

Hoe maak ik een afspraak?2021-02-15T13:15:44+00:00

U kunt ons op werkdagen altijd telefonisch bereiken. Als u ons belt plannen we meteen een afspraak voor u in. Ook kunt u ons formulier invullen. Wij bellen u dan terug wanneer het u uitkomt. De Handpoli kent geen lange wachttijden, u kunt vrijwel altijd snel bij ons terecht.

Heeft u een papieren verwijzing van de huisarts? Als de verwijzing bij ons binnen is, wordt u binnen 2 dagen door ons gebeld voor een afspraak.

Wanneer u een digitale verwijzing van ZorgDomein heeft ontvangen, kunt u via een link inloggen op het Digitaal Cliëntportaal van Bergman Clinics. Hier ziet u hoe u uw afspraak kunt plannen. Dat kan in veel gevallen direct online.

Wanneer dit voor uw afspraak nog niet mogelijk is, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt in dat geval ook wachten tot wij u bellen voor een afspraak.

Op het Digitaal Cliëntportaal kunt u, naast een afspraak plannen, ook uw verwijsbrief inzien en bekijken hoe u zich voorbereidt op de afspraak.

Wordt de behandeling vergoed door de ziektekostenverzekering?2021-02-15T13:16:48+00:00

De Handpoli heeft zorgcontracten met alle verzekeraars en alle behandelingen die u bij ons ondergaat worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Wordt handtherapie vergoed door de ziektekostenverzekering?2021-02-15T13:17:10+00:00

Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Handtherapie wordt vergoed afhankelijk van uw (aanvullende) zorgpakket voor fysiotherapie. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of fysio- en/of ergotherapie worden vergoed.

Wat is een second opinion?2021-02-09T10:55:57+00:00

Second opinion betekent letterlijk ‘tweede mening’. Twijfelt u over de behandeling of diagnose? Is er bij u een operatie verricht of heeft u een behandeling ondergaan en hebt u nog steeds klachten of nieuwe klachten? Of heeft u tijdens uw behandeltraject behoefte aan een tweede oordeel? In al deze gevallen kunt u een second opinion aanvragen bij een tweede specialist.

Hoe kan ik een second opinion aanvragen?2021-02-15T13:17:24+00:00

1. Neem contact op met uw (huis)arts

Bespreek met uw behandelend specialist of huisarts dat u een second opinion wilt aanvragen bij een andere arts. Als de huisarts de aanvraag doet, kan het een nadeel zijn dat deze soms niet over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor de second opinion.

2. Informeer uw zorgverzekeraar over de second opinion

Check met uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed. De vergoeding is afhankelijk van het soort zorgverzekering dat u heeft afgesloten. Daarom is het verstandig om voordat u een tweede mening aanvraagt, eerst te informeren welke voorwaarden uw verzekeraar stelt.

3. Vraag uw medisch dossier op en maak een afspraak bij De Handpoli van Bergman Clinics

In de verwijsbrief moet de specialist of huisarts die u doorverwijst, helder formuleren waarover u een second opinion wilt hebben (welke vraag u wilt bespreken, of waarover u advies wilt hebben). Het is tevens van essentieel belang dat alle relevante medische gegevens meegestuurd/meegenomen worden.

4. De second opinion wordt door de tweede specialist beoordeeld

U bespreekt met de tweede specialist dat u twijfelt over de gestelde diagnose, voorgestelde of uitgevoerde behandeling/operatie of dat het niet gelukt is om een diagnose samen te stellen. Een second opinion geeft soms nieuwe mogelijkheden voor behandeling of kan een bevestiging zijn waardoor u makkelijker een keuze kunt maken voor een behandeling. In veel gevallen moet u na een second opinion opnieuw afwegingen maken.

5. Bespreek het advies

De uitkomst van de second opinion is hetzelfde als het eerste advies.
Als u voor de tweede maal hetzelfde advies krijgt, kan het een bevestiging zijn van het eerste advies, of een geruststelling. Echter, in sommige gevallen kan ook de tweede arts daarmee geen oplossing voor uw probleem bieden.

Wat houdt het medisch dossier in?2021-02-09T10:56:03+00:00

Voor een second opinion is het van essentieel belang dat alle gegevens aanwezig zijn ten tijde van het consult. De afspraak voor een second opinion kan pas met u gemaakt worden als deze medische gegevens met verwijsbrief door de Handpoli ontvangen zijn.

De gegevens die aanwezig dienen te zijn, voordat u een afspraak bij onze kliniek kunt krijgen, zijn:

 • Een goed leesbare en recente brief over uw medische voorgeschiedenis met de recente behandelingen.
 • Alle correspondentie van uw behandelend specialist(en).
 • Als er beeldvormend onderzoek is gedaan moeten de beelden (röntgenfoto’s, scans) op CD bij onze kliniek worden aangeleverd.
 • De meest recente uitslagen van beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto, CT/MRI-uitslag).
 • Eventuele operatieverslagen.
 • Als u wordt behandeld of bent geweest in een ziekenhuis buiten Nederland moet er een MRSA-controle gedaan zijn (via uw huisarts).
Wat als de second opinion afwijkt van het eerste advies?2021-02-09T10:56:18+00:00

In 30% – 50% van de gevallen geeft de tweede arts die de second opinion uitvoert een ander advies dan de arts van het eerste advies. Met als gevolg dat in de helft van de gevallen, dit leidt tot een belangrijke verandering in de behandeling of de prognose.

Het kan heel verwarrend voor u zijn om een ander advies te krijgen. Uw huisarts kan u hierbij adviseren. U kunt ook een derde mening aanvragen, maar daarbij loopt u het risico dat de derde arts weer een andere mening heeft.

Het kan helpen als u zichzelf de volgende vragen stelt om tot de juiste beslissing te komen:

 • Hoeveel pijn en ongemak geeft de behandeling?
 • Wat is er bekend over de kans van slagen en de risico’s op complicaties?
 • Heeft de behandelend arts veel ervaring met de behandeling?
 • Staat de behandelend arts open voor vragen?
 • Heeft u vertrouwen in de behandelaar?
 • Wat zijn de voordelen van de behandeling?
 • Wat zijn de nadelen van de behandeling?
 • Wat zijn de wachttijden?
 • Hoe lang gaat de behandeling duren?
 • Moeten u en uw naasten er vaak en ver voor reizen?
Wordt al het medisch onderzoek opnieuw gedaan?2021-02-09T10:57:27+00:00

Tweede beoordeling van bestaande onderzoeken

Uit het medisch dossier kan de tweede arts veel gegevens halen. De tweede specialist zal de onderzoeken uit het dossier zelf moeten beoordelen en op basis daarvan conclusies moeten trekken. Daarom is het van essentieel belang dat het medisch dossier compleet is. Meestal is het niet nodig om opnieuw onderzoek te moeten doen. U kunt echter zelf een nieuw onderzoek aanvragen als u denkt dat dit in het eerste ziekenhuis/kliniek niet goed is gedaan.

Wat is de wachttijd voor een second opinion?2021-02-09T10:57:42+00:00

Zodra wij uw medisch dossier hebben ontvangen, zullen onze specialisten de informatie bekijken en bepalen welke afspraken gemaakt kunnen worden. In sommige gevallen is bijvoorbeeld aanvullende diagnostiek nodig, soms alleen een gesprek met een specialist. Hoe snel het traject gaat, is dus grotendeels afhankelijk van hoe snel wij uw dossier in huis hebben en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Goed om te weten2021-02-09T10:57:11+00:00

Als zelfstandig ziekenhuis moeten wij aan een aantal vereisten voldoen. Het gevolg daarvan is dat wij sommige patiënten niet kunnen/mogen behandelen. De belangrijkste algemene beperkingen zijn:

 • Patiënten met een MRSA-bacterie kunnen niet in onze kliniek in Naarden worden geopereerd.
 • Patiënten met een BMI hoger dan 40 kunnen wel in onze kliniek in Naarden terecht voor diagnostiek, maar kunnen hier niet geopereerd worden. (klik hier om uw BMI te berekenen)
 • Patiënten met een aandoening die (ernstige) beperking geeft in het dagelijks leven kunnen hier mogelijk niet geopereerd worden. Deze beoordeling wordt gedaan door onze anesthesioloog.
 • Patiënten die niet in onze kliniek in Naarden behandeld en/of geopereerd kunnen worden, kunnen wij een advies geven voor een behandelaar in een regulier ziekenhuis. Uiteraard kunnen patiënten ook kiezen voor behandeling in een ander ziekenhuis
Kan een second opinion voor een vertrouwensbreuk zorgen?2021-02-09T10:57:31+00:00

Veel mensen zien er tegenop om met hun eigen arts een second opinion te bespreken

Zij denken dat ze hiermee aangeven geen vertrouwen te hebben in hun eigen arts. Dit is echter niet het geval. Artsen overleggen regelmatig met collega-specialisten, indien zij zelf twijfelen over de diagnose of behandeling. Afgezien daarvan, heeft u recht op een second opinion.

Ga naar de bovenkant