Voor een second opinion is het van essentieel belang dat alle gegevens aanwezig zijn ten tijde van het consult. De afspraak voor een second opinion kan pas met u gemaakt worden als deze medische gegevens met verwijsbrief door de Handpoli ontvangen zijn.

De gegevens die aanwezig dienen te zijn, voordat u een afspraak bij onze kliniek kunt krijgen, zijn:

  • Een goed leesbare en recente brief over uw medische voorgeschiedenis met de recente behandelingen.
  • Alle correspondentie van uw behandelend specialist(en).
  • Als er beeldvormend onderzoek is gedaan moeten de beelden (röntgenfoto’s, scans) op CD bij onze kliniek worden aangeleverd.
  • De meest recente uitslagen van beeldvormend onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto, CT/MRI-uitslag).
  • Eventuele operatieverslagen.
  • Als u wordt behandeld of bent geweest in een ziekenhuis buiten Nederland moet er een MRSA-controle gedaan zijn (via uw huisarts).